بونوس چیست؟
بونوس شارژ یا همان اعتبار اضافی می باشد که جهت شانس بیشتر و خوش آمد گویی به کاربران جدیدی که قصد تست بازی پالس را داشته باشند، ارائه می شود. 
به این معنی که به عنوان مثال اگر شما قصد افزایش اعتبار حساب کاربری خود برای بار اول در سایت را داشته باشید و مثلا قصد داشته باشید ۰.۱ بیت کوین حساب خود را شارژ کنید، با انتخاب گزینه دریافت بونوس اولین افزایش اعتبار، ۰.۱ اضافی نیز سایت به شما هدیه می دهد و موجوی شما ۰.۲ خواهد شد.

به دلیل مقررات بونوس در صورتی که شما بونوس اولین افزایش اعتبار را دریافت کنید، نمی توانید قبل از آنکه این مبلغ هدیه را از طریق بازی پالس حداقل ۳ برابر کرده باشید، برداشتش کنید. 

در مثال بالا اعتبار شما بعد از ۰.۱ افزایش، با احتساب بونوس هدیه، ۰.۲ شده است. یعنی کل اعتبار بایستی در بازی استفاده شده و حداقل به ۰.۴ برسد (۰.۱ هدیه داده شده ۳ برابر شود) تا بتوانید کل این مبلغ را برداشت کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که بونوس اولین افزایش اعتبار را دریافت نکنید، اعتبار شما نیز به همان اندازه مقدار شارژ شده خواهد بود اما در هر زمان و در هر صورت، حتی در صورت شرکت نکردن در بازی، قابل برداشت می باشد. اما در صورت دریافت بونوس، حتما مبلغ اعتبار هدیه و مبلغ اصلی بایستی در بازی استفاده شود و مبلغ هدیه (بونوس) داده شده حداقل ۳ برابر شود تا همراه اعتبار اولیه قابل برداشت باشد.


ورود به بازی آموزش بازی افزایش اعتبار